2016-05-30

Årets betongdag i Älvkarleby

I förra veckan samlades ett 50-tal personer i Älvkarleby för att höra mer om framtidens material och analysmetoder inom betongområdet. Det var många nya och spännande resultat som presenterades för kraftindustrins betongexperter under årets upplaga av Kraftindustrins betongdag.

En av nyheterna var att grafen och ultrahögprestandabetong kan möjliggöra tunna och i många fall oarmerade betongkonstruktioner, men också slitstarka och frostbeständiga beläggningar av polyurea.

En annan viktig fråga som diskuterades var möjligheten att blanda in flygaska i betong för att minska andelen cement och därmed minska de koldioxidutsläpp som är associerade med cementproduktion. Trafikverket var tidigare restriktiva, men öppnar nu upp för att öka inblandningen av flygaska.

Viktigt underhåll
Under konferensen presenterades olika reparationsmetoder som används inom vattenkraft och kärnkraft och deltagarna fick ta del av erfarenheter från reparationer av framförallt broar. Underhåll av kraftindustrins anläggningstillgångar är en mycket viktig fråga eftersom det i stort sett inte byggs något nytt utan medelåldern för kraftindustrins anläggningar ökar för varje år som går.

Doktorander studerar fukt
Två doktorander som har finansierats av Energiforsks betongprogram redovisade också några av sina slutsatser. Först ut att disputera, redan den 3 juni, är Mikael Oxfall, som har tagit fram ett systematiskt sätt att mäta fukt i reaktorinneslutningar. Och efter sommaren kommer Martin Rosenqvist att disputera inom fuktupptagning och frostbeständighet hos vattenbyggnadsbetong.

Betongtekniskt program vattenkraft
Betongtekniskt program kärnkraft

Nyheter