2017-12-14

Projektidéer senast 15 januari

Nu uppmuntrar vi projektutförare att lämna förslag till Askprogrammet senast den 15 januari 2018. Varje år produceras cirka 1,7 miljoner ton aska som en del i det svenska energisystemet. Att utnyttja askor som en resurs i stället för att deponera bidrar till långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga energisystem baserade på förnybara bränslen.

Programmet drivs av Energiforsk, tidigare Värmeforsk, sedan 2002. Fortfarande finns det kunskapsluckor som behöver fyllas och därför fortsätter vi att bedriva viktig forskning och välkomnar projektutförare från näringslivet och akademin.  

Programmet ska verka för att ny kunskap tas fram som stimulerar användningen av askor så att ingen eller ringa risk finns för hälsa och miljö på kort eller lång sikt. Målet är att alla askor ska kunna återanvändas eller omhändertas på ett miljöriktigt sätt i förhållande till sina egenskaper och förutsättningar.

Mer om ansökningsföranandet här! 

 

 

 

 

Nyheter