2022-11-23

Katja Åström ny programansvarig för vattenkraft på Energiforsk

Katja Åström har börjat som programansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Hon ansvarar bland annat för programmet Betongtekniskt program vattenkraft och arbetar även med Svenskt vattenkraftcentrum, SVC. Tidigare har Katja Åström arbetat för konsultföretaget Sigholm och hon har även en bakgrund på Energimyndigheten.

– Många lösningar till klimatutmaningen finns i energibranschen. Jag brinner för forskning, utveckling och energifrågor och eftersom Energiforsk jobbar med de frågor som har störst potential att bidra till samhällsnytta inom energiområdet är jag väldigt glad över att ha börjat, säger Katja Åström.

Den 7 november började Katja Åström på Energiforsk som programansvarig för vattenkraft. Närmast kommer hon från konsultföretaget Sigholm, där hon i rollen som projektledare lett innovationsprojekt och hjälpt företag att formulera ansökningar både inom Sverige och för EU:s innovationsfond. Bland annat ledde hon en förstudie för Umeå Energis kraftvärmeverk Dåva, om förutsättningarna för bio-CCS.

På Energiforsk ansvarar Katja Åström för programmen Betongtekniskt program vattenkraft, Vattenkraftens bergfrågor och Vattenkraftens digitalisering. Dessutom arbetar hon med Svenskt vattenkraftcentrum, SVC. Vattenkraft är nytt för henne, men hon har tidigare jobbat med tillstånd och förvaltningsfrågor för tunnlar.

– Jag har en förståelse för vilka påfrestningar berg- och betongkonstruktioner utsätts för och hur processerna kan se ut. Jag är bra på att hjälpa andra att identifiera lösningar som de själva sitter på, men inte har identifierat. Det ska bli jätteroligt att fortsätta vara en del av energiomställningen, säger Katja Åström.

Tidigare har Katja Åström jobbat för konsultföretaget Granitor, som tidigare hette Midroc Project Management, och på Energimyndigheten. Katja Åström är civilingenjör och har en master i hållbar energiteknik.

– Katja Åströms kombinerade erfarenhet från konsultföretag och myndigheter kommer vara till stor nytta för Energiforsk och våra program. Hon kommer bli en bra länk mellan forskningsfinansiärer och branschen, säger Energiforsks vd Markus Wråke.

Nyheter