2019-03-11

Projektidéer om energiaska senast den 30 maj

Varje år produceras cirka 1,7 miljoner ton aska som en del i det svenska energisystemet. Att utnyttja askor som en resurs i stället för att deponera bidrar till långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga energisystem baserade på förnybara bränslen. Nu uppmuntrar vi projektutförare att lämna forskningsförslag.

Askprogrammet verkar för att ny kunskap ska tas fram som stimulerar användningen av askor så att ingen eller ringa risk finns för hälsa och miljö på kort eller lång sikt. Målet är att alla askor ska kunna återanvändas eller omhändertas på ett miljöriktigt sätt i förhållande till sina egenskaper och förutsättningar.

Det finns fortfarande kunskapsluckor som behöver fyllas. Vi fortsätter därför bedriva viktig forskning och välkomnar projektutförare från näringsliv och akademi att söka senast den 30 maj 2019.

Mer om hur du ansöker här!

Nyheter