2016-05-26

Nya idéer om att använda forskningsresultat

Som en avslutning på årets Fjärrvärmedagar i Västerås ledde Åse Myringer och Catarina Jäderberg från Fjärrsyn en workshop kallad ”Boosta din verksamhet med resultat från forskningen”.

– Det kom många bra idéer om vad Energiforsk och branschföreningen kan göra, men också vad företagen själva skulle kunna göra för att öka nyttan av forskning, säger Åse Myringer om seminariet.

Workshopen genomfördes eftersom det i har gjorts en utvärdering av forskningsprogrammen Fjärrsyn och Bränslebaserad el och värmeproduktion Sebra. Syftet var att få fram vilken ekonomisk nytta och potential som fjärrvärmeföretagen har haft av den forskning som har gjorts. Nyttan av forskningskommunikation utvärderades samtidigt.

Utvärderingen visade att forskningen upplevs som relevant och viktig och att den motsvarar behovet av ny kunskap. Forskningsresultaten är lätta att hitta och kommunikationen av resultat fungerar bra genom webb, nyhetsbrev, halvårsberättelse, Fjärrvärmetidningen och Svensk Fjärrvärmes konferenser. Men de flesta svårt att ange den ekonomiska nyttan för det egna bolaget.

Så för att ta reda på vad som krävs för att företagen ska ta till sig nyheter och resultat från forskningen fick konferensens deltagare dela med sig av sina bästa idéer och diskutera vad som kan göras av oss på Energiforsk, av branschorganisationen och av företagen själva.

Nyheter