2022-12-13

Stödtjänster och nätverkande i fokus på Ångturbinseminariet 2022

Stödtjänstmarknader, ökad nyttjandegrad och flexibilitet var i fokus på årets ångturbinseminarium, som i november arrangerades på Stenungsunds kraftverk – Europas största oljekraftverk insprängt i ett berg.

Den 16 november besökte några medlemmar i Energiforsks program Uppföljning av ångturbinutvecklingen Stenungsund. Dagen kombinerades med ett studiebesök i Stenungsundsverket, som drivs av Vattenfall, och föreläsningar om pågående teknikutveckling. Syftet var att ge deltagarna verktyg för en bättre totalekonomi och ökad tillgänglighet och flexibilitet på sina anläggningar.

– Årets seminarium var väldigt givande, inte minst den stora bredden i föredragen som behandlade viktiga ämnen som branschen behöver få grepp om, som kraftvärmens roll framöver på en stödtjänstmarknad, säger Bertil Wahlund, programansvarig.

Målet med programmet är att följa teknikutvecklingen för att förbättra kraftvärmeverkens möjlighet att beställa, driva och underhålla ångturbiner på ett mer effektivt sätt.

Stenungsundsverket byggdes under kalla kriget på 1950-talet. Anläggningen går att barrikadera med hjälp av stora betongblock som skyddar i händelse av angrepp, och huvudingången är en tjock ståldörr som kan isolera anläggningen från omgivningen. Ingångstunnlarna är svängda för att förhindra fri sikt och möjlighet att skjuta rakt in i maskinhallen.

– Det är oerhört intressant med studiebesök som ger perspektiv till sin egen turbinanläggning. Dessutom är erfarenhetsutbytet med personer som driver liknande anläggningar som en själv ovärderlig, säger Malin Bruhn, medlem i programmet och processingenjör på Renova.

Thomas Berntsson och Stig Karlsson från Vattenfall visade runt i den speciella anläggningen med liggande pannor och radialturbiner. De berättade att aggregat 3 och 4 togs ur malpåse 2003 för att bidra med 520 MW till effektreserven. Kraftverket har även en gasturbin på 12 MW tillgänglig som ska kunna starta kraftverket om anslutande elnät inte fungerar – dödnätsstart. I berget finns även reningsverket för det kommunala dricksvattnet till Stenungsunds tätort.

På eftermiddagen föreläste experter från Tremula Teknologi, Lunds universitet, Siemens Energy och Svenska Kraftnät om kraftvärmens bidrag och möjligheter på stödtjänstmarknaden, hur man kan reglera med avseende på nätfrekvens, kravställning på maskiner med SSS-koppling och hur anläggningars flexibilitet kan ökas. 

I och med att marginalerna för ett stabilt elnät har blivit mindre och att elpriserna i mojnande vind slår nya rekord har vi som kraftbolagens representanter ett ännu starkare intresse vad gäller samhällsnyttiga och ekonomiska parametrar för att leverera stödtjänster till elnätet, säger Oskar Davidsson på Eon, han fortsätter: 

– Svenska kraftnäts representanter på plats, Mikael Winai med två kollegor, höll en presentation om elnätet i stort och om hur nuvarande och framtida stödtjänster utformas med tanke på behov och fick svara på en mängd frågor från kraftbolagen.

Klicka här för att ta del av alla presentationer från seminariet. 

Vill du få uppdateringar från Utveckling av ångturbinsutvecklingen? Registrera dig här. (Välj Värme och kyla)

Vill du veta mer om vad det skulle innebära att bli medlem i programmet, kontakta Bertil Wahlund.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter