2022-07-08

Skogsindustriella programmet tar emot nya projektidéer

Har du som jobbar i näringslivet eller akademien idéer på hur svenska massa- och pappersbruk kan resurs- och energieffektivisera sina befintliga processer? Då kan du skicka in din idé till vårt Skogsindustriella program!

Det finns stora möjligheter för svenska massa- och pappersbruk att resurs- och energieffektivisera befintliga processer till exempel genom att nyttiggöra sidoströmmar och restvärme, effektivisera kemikalieanvändningen och att återvinna kemikalier och att öka energieffektiviseringen. Just nu har Energiforsks Skogsindustriella program en utlysning som uppmuntrar projektutförare inom näringsliv och akademi att skicka in projektförslag till programmet med fokus på framför allt dessa tre områden.

Deadline för första ansökan är den första september och en fullständig projektansökan behöver inte skrivas i det här skedet, det räcker att skriva ansökan i en enkel wordmall.

Läs mer om ansökan, programmet, deadlines och tillgängliga medel för finansiering här i utlysningen. 

Välkommen med din projektidé!

Nyheter